orang kaya

Apa Jadinya Jika Harta Orang Terkaya di Bagi Rata

Di dunia ini, tidak ada yang tidak dapat Anda miliki begitu anda secara mental menerima kenyataan bahwa Anda dapat memilikinya.   -Robert Coller- Dalam sebuah buku yang berjudul Passion, Profit dan…

Read more »
berharap

Bersandarlah Pada Alloh Jangan Pada Amal

Diantara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya, adalah kurangnya ar-raja(rasa harap kepada rahmat Allah) di sisi alam fana nya. Ar-raja adalah istilah yang mempunyai makna pengharapan kepada Alloh taala….

Read more »