berharap

Bersandarlah Pada Alloh Jangan Pada Amal

Diantara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya, adalah kurangnya ar-raja(rasa harap kepada rahmat Allah) di sisi alam fana nya. Ar-raja adalah istilah yang mempunyai makna pengharapan kepada Alloh taala….

Read more »